Bouke Meindersma
✩De Pein, 17 augustus 1944
† Leeuwarden, 14 juni 2020

7 Condoleances
 • Gerrit en pietsje Wijnsma
  Geplaatst op 10:58h, 17 juni Beantwoorden

  BESTE FAM. MEINDERSMA
  WELGEMEEND GECONDOLEERD EN VEEL STERKTE VOOR DE KOMENDE TIJD.
  GROET GERRIT EN PIETSJE

 • Stan Terpstra Brian Robinson
  Geplaatst op 01:05h, 18 juni Beantwoorden

  Dear Hinke:

  Bouke was a vessel of God’s grace. He embodied kindness and made other people feel at ease. He made the world a better place, I’m glad he was blessed with such wonderful children and grandchildren. I’m most of all glad that he had a wonderful woman to stand by his side. We wish we could be there to hug you.. You and your family are in our highest regard as is the memory of your fine husband.

  Love

  Brian and Stan

 • R.R. Bottema
  Geplaatst op 11:00h, 19 juni Beantwoorden

  Slaad de krante iepen en sjoch dat Bouke myn buorjonge fan it selde bertejier is ferstoan.
  In it begjin fan us libben ast alle dagen by elkoar en boatsje,
  Dan komme de oantinken stadich boppe. Efkes ien indruk:/Landsjepik, spoorsykje,fiskje yn it peinderkanal,by it alde molkfabryk.
  Mei de bok en karre in it hea ,stry en rapen, soms wie de bok earder thus as us, om t der fantusken gie.
  Mei moaiwar nei de leijen swimme, flottebouwe en skulplak in it reit meitsje.
  By de winter skoske rinne op de greft, meastal mei wiete broek thus komme.
  Ken fest noch oeren trochgeanmei vehalen fan de earste 15 jier.

  Wy winskje Hinke de bern ,bernsbern en fierdere famylje in protte sterkte ta by dit verlies.
  Reinder en Liesbeth Bottema boylerweg 21 a 8392NA Boyl

 • Alice Mo
  Geplaatst op 21:57h, 19 juni Beantwoorden

  Beste familie Meindersma,

  Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten.
  Gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst!

  Groet Alice en team Logeerhuis Hondsrug

 • Vahabi
  Geplaatst op 11:08h, 20 juni Beantwoorden

  Beste familie Meindersma,

  We willen jullie heel veel sterkte toewensen met dit verlies.
  In gedachten zijn wij bij jullie.

  Groet Khousheh, Ali & Daniel, Damon

 • G.C. Mulder
  Geplaatst op 13:23h, 20 juni Beantwoorden

  Beste familie,
  Ook wij lazen in de krant van het overlijden van Bouke Meindertsma
  Ik zat bij hem in de klas op de lagere school.
  Was nog te zien in de schoolfoto.
  We hebben via lifestream zopas de hele dienst gevolgd.
  We vonden het een troostvolle dienst en wensen ieder van jullie
  Gods onmisbare hulp en troost voor de tijd die nu aanbreekt.
  Gerrit en Froukje Mulder Schipstra Opeinde

 • Minne en Afke Koekstra
  Geplaatst op 17:53h, 20 juni Beantwoorden

  Beste famylje Meindersma,
  Wij hawwe krekt de ôfskied tsjinst op e kompjûter folge.
  It hat tige yndruk op ús makke.
  Ek it massale stean lâns de rûte
  Wy winskje jimme folle sterkte foar de kommende tiid
  Minne & Afke

Laat een condoleance achter

Call Now Button