‘Altijd ZELF DE KEUZE over de invulling en de KOSTEN van een uitvaart’

‘UITVAARTZORG BIJLSMA BESCHIKT OVER EEN WAARDEVOL NETWERK VAN MENSEN DIE EEN BIJZONDERE BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN AAN DE UITVAART’

Adviesgesprek

Soms wil iemand zijn of haar eigen laatste wensen voor de uitvaart bespreken en eventueel vastleggen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar het komt wel steeds vaker voor. Door wensen vooraf kenbaar te maken, zorgt dit voor rust bij u en uw nabestaanden. Wij adviseren over alle mogelijkheden en de hierbij horende kosten. Een voorgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Uitvaartzorg Bijlsma heeft een samenwerking met:

  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Reduzum – Friens – Idaerd
  • Uitvaartvereniging Memento Mori te Warten
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Wergea
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Aldeboarn
  • Uitvaartvereniging Gedenkt te sterven te Wirdum – Wytgaard
  • Uitvaartvereniging De Lêste Eare te Grou
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Jorwert
  • Uitvaartvereniging De Eendracht te Garyp

Ook wanneer u geen lid bent van een uitvaartvereniging dan kunt u Uitvaartzorg Bijlsma inschakelen om de uitvaart te verzorgen.

Call Now Button