‘IN PERSOANLIK OFSKIE MEI KUNDICH, OPRJOCHT BELUTSEN MINSKEN’

Anna Bijlsma

Al van jongs af aan ben ik bekend met het beroep uitvaartverzorger. Ik heb het mijn vader jaren vol overgave zien doen. De dood was voor ons niet eng, maar bespreekbaar. Dit heb ik altijd bijzonder gevonden. Beroepsmatig heb ik eerst mijn eigen weg gevolgd, totdat ik echt begreep waar het om draait. De persoonlijke gesprekken, het ontzorgen, maar vooral de voldoening die het geeft om iemand tot steun te zijn in een moeilijke periode. Dit had ik nog nooit ervaren. Ik ben dan ook dankbaar en trots dat ik in mijn vaders voetsporen mag treden.

Call Now Button