22 december 2014: Feestelijke heropening baarhuisje Huizum

22 december 2014: Feestelijke heropening baarhuisje Huizum

Een van de begraafplaatsen in Leeuwarden is de Huizumer begraafplaats in de onmiddellijke omgeving van de Dorpskerk Huizum, het oudste monument (12e eeuw) van de stad. De kerk met een van de meest representatieve interieurs van Friesland en het monumentale gedeelte van het kerkhof zijn door de PKN overgedragen aan erfgoedorganisatie St. Alde Fryske Tsjerken. Bij die overdracht een jaar geleden bleek het baarhuisje uit 1875, dat tot zijn tevredenheid bewoond is geweest door een dakloze, op instorten te staan

Tal van vrijwilligers die actief zijn voor de instandhouding van de Dorpskerk hebben dat baarhuisje voor de slopershamer behoed en inmiddels compleet gerenoveerd van ruïne tot een mooi stijlvol gebouw dat een nuttige functie krijgt voor de exploitatie van de kerk en daarmee een nieuw leven tegemoet gaat. De kerk heeft nu een culturele functie maar wordt frequent voor uitvaarten gebruikt. Op vrijdag 30 januari om 16.30 u. wordt de heropening van het baarhuisje gevierd met een bijeenkomst in de kerk en op het kerkhof. Aan de onthulling van het vernieuwde baarhuis door cabaretier Rients Gratama gaat een bijzonder programma over Vergankelijkheid vooraf.

Programma:
1. Opening door voorzitter Peter de Haan
2. Vergankelijkheidsgedichten door gedeputeerde Jannewietske de Vries.
3. Lied over dood en vergankelijkheid door Jankobus Seunnenga
4. Lezing Meindert Tangerman over grafcultuur in Friesland/Huizum.
5. Vergankelijkheidsgedichten door wethouder Harry van der Molen.
6. Lied door Jankobus Seunnenga
7. Eigengemaakt gedicht door Peter Karstkarel, kenner van grafcultuur
8. Dankwoord Jan Kersbergen, voorzitter St. Alde Fryske Tsjerken
9. Lied door Jankobus Seunnenga.
10.Speciaal aan het baarhuisje gewijd gedicht door de dichter Rienk Kruiderink
11.Rondgang om de kerk naar oud-Friese traditie langs het dan feeëriek verlichte kerkhof .
12.Onthulling baarhuisje door Rients Gratama ( mogelijk vergezeld van een dodendans). Belangstellenden voor deze (gratis) bijeenkomst zijn van harte welkom.

Geen reactie's

Geef een reactie

Call Now Button