Leeuwarder Courant: Ruiming graf pas na 15 jaar in Gemeente Leeuwarden

Leeuwarder Courant: Ruiming graf pas na 15 jaar in Gemeente Leeuwarden

Menselijke resten worden in Leeuwarden voortaan minder snel weer opgegraven. Dit is een gevolg van de fusie met noordelijk Boarnsterhim.

In Leeuwarden was het tot nu toe mogelijk om een contract af te sluiten voor een graf van tien jaar. In de dorpen van noordelijk Boarnsterhim gold een minimumtermijn van twintig jaar. Burgemeester en wethouders willen nu één regeling voor de gehele gemeente. Het ruimen van graven na tien jaar kan tot pijnlijke situaties leiden in Boarnsterhim. De bodem bestaat hier uit laag veen en lijken vergaan hier zeer langzaam. Na tien jaar is de rotting nog niet voltooid. Bij een ruiming is het de bedoeling dat er alleen nog beenderen resteren, die daarna in een verzamelgraf terechtkomen. Burgemeester en wethouders kiezen daar om voor een minimum termijn van 15 jaar, die voortaan in de hele gemeente als norm zal gelden. Veel mensen kiezen overigens voor een langer grafrecht, bijvoorbeeld 20 of 40 jaar. Dit blijft straks ook mogelijk. Daarna kunnen nabestaanden opnieuw voor verlenging kiezen.

Geen reactie's

Geef een reactie

Call Now Button